HÅLLBARHET


ladybug-till hemsidan
Utskrift

Klimatfrågan är viktig för oss, vi arbetar konstant och progressivt med omställningen till cirkulär ekonomi för att bl a möta kraven från våra kunder.


Då vi ofta arbetar med börsnoterade bolag är detta många gånger ett absolut krav från deras aktieägare.


Vårt arbete för en hållbar produktion innebär att vi:
• Minskar energianvändningen
• Minskar användningen av råvaror
• Minskar användningen av transporter
• Ökar användningen av återvunnet material

…. Ekologisk Hållbarhet – Närproduktion
I omställningsarbetet från fossila till gröna lösningar för våra transporter produceras allt vårt material inom EU, så även vår tillverkning. Vår sluttillverkning sker till allt större andel i Sverige.


Social Hållbarhet – Ansvar och kontroll av hela leverantörskedjan
Space Room garanterar att de varor och tjänster som beställs kommer att utföras/tillverkas enligt gällande lagar och regler. Detta omfattar även krav på miljö, etik, arbetsmiljö och sociala förhållanden.


Ekonomisk Hållbarhet – Återanvändning
Genom att använda väl utvalda råvaror förlänger vi livstiden på våra produkter. Vi utvecklar våra produkter för längre hållbarhet, med möjlighet till renovering.


Space Production är ett miljöcertifierat företag.


FOOTER_MALL_2018