LJUSRUMMET

3BILDER_LJUSRUMMETB

Utskrift

Koncept
Konceptet syftar till att höja livskvalitén hos äldre genom solterapi. Det unika med vårt koncept är den noga avvägda symbiosen mellan ljud och ljus. Materialval och byggkvalité i kombination med ett enkelt, intuitivt användarinterface förhöjer upplevelsen ytterligare.


Ljus och värme
Vi simulerar solen. Detta uppnår vi med en noga utvald kombination av ljuskällor och värmeelement. Effekten och styrkan av dessa styrs under terapitiden för att maximera upplevelsen.


Ljud
Vi höjer effekten av solterapin genom att addera flera sinnen till upplevelsen. Vi har producerat ett soundtrack som kopplar känslomässigt till sol, hav och frihet. Genom noga utvalda ljud har vi skapat en dimension som ytterligare ökar effekten hos solterapin. Med hjälp av underlag från kända ljudkonstnärer har vi också genomfört detta med metoder som är genuint goda för människan. Vi har arbetat utifrån en ren klanglära och följer en naturlig skala som kroppen känner igen och tar in.


Användarinterface
På en knappsats väljs vilken terapi som önskas. Vilka val som finns visas tydligt på en skärm i anslutning till knapparna. Under terapitiden visas även här hur lång tid det är kvar. Man kan även avbryta terapin samt justera ljudvolymen. I samråd med kunden anpassas innehållet och möjligheterna i användarinterfacet. Även hur grafik och text i skärmen ser ut går att anpassa efter kundens önskemål.


Djupgående beskrivning av ljudupplevelsen
Naturlig B-moll skala
Vi är musikaliskt uppfostrade att tro att A är grundtonen i allt och att C-Dur är den grundläggande dur-skalan med Do-Re-Mi som modell. Men C-dur har många avvikande frekvenser i sig som skapar dissonans. Denna dissonans kan skapa oro hos oss människor för det svänger oregelbundet i vissa våglängder som inte stämmer med vår naturliga kropp.

…. Moll-skalor har alltid kopplats samman med en tyngre och mörkare klangfärg och har därför ansetts svårare för människan att ta emot. Men vissa av mollskalorna har en mer naturlig frekvensblandning som därför också påverkar oss mjukare än vissa rena dur-skalor.


Vi har här valt en naturlig B-moll skala där samtliga svängningar hos alla toner är homogena. Detta skapar ett lugn i kroppen när man lyssnar på det. Den fördjupande egenskapen hos vissa av de mer komplexa ingredienser som härstammar ifrån moll-skalan blir också de mest lugnande och i sin avvikelse samtidigt inspirerande för örat.


Naturens grundton är 432 Hz
Vi har lärt oss i skolan att stämma ett instrument efter grundtonen A som skall hålla en frekvens på 440 Hz. Om du stämmer ditt instrument till A kommer du kunna spela med i alla låtar på radio och annat för då är du, enligt normen, rätt.


I urminnes tider har människan dock stämt A till 432 Hz. Anledningen var tidigare att det “lät bättre” men hade bristfällig vetenskaplig grund. Tyskarna bestämde 1939 tillsammans med Britterna att 440 Hz var ett A. Detta för att det var enklare att räkna på och mäta in. Man bortsåg ifrån de tidigare erfarenheterna om att det “lät bättre” som ju är helt ovetenskapligt och därför ansågs ovidkommande. Detta var ett led i att bli överens om exakt hur lång en sekund är, hur mycket ett kilo verkligen vägde etc. ISO-Standardens begynnelse.


Vid tester visar sig naturligheten dock snabbt och utan tvivel. Om man skickar ut en ton på 440 Hz i ett vattenbad så bildar det bara ett diffust skvalpande medans en ton på 432 Hz skapar en tydlig figur i vattnet. Det är således mer naturligt att spela utifrån 432 Hz. Vi har därför i detta soundtrack stämt ner alla instrument till 432 Hz för att kroppen skall få en skön svängning i mottagandet.


Slutsats
Soundtracket bygger på en naturlig skala där alla instrument är stämda efter den naturliga grundtonen.


FOOTER_MALL_2018